Лабораторія систем
підтримки прийняття рішень

Лабораторія спеціалізується на розробці математичного та програмного інструментарію для підтримки прийняття рішень у різних областях людської діяльності.

Системи підтримки прийняття рішень

Діяльність будь-якого керівника повсякденно пов’язана з необхідністю прийняття рішень.

Для прийняття комплексних рішень часто потрібно враховувати значну кількість (десятки і сотні) взаємопов’язаних факторів. Вирішення такої задачі стає занадто складним для будь-якої однієї особи та потребує інтеграції знань багатьох спеціалістів-експертів. Задля забезпечення високого професійного рівня рішень застосовують програмні системи, результатом роботи яких є рекомендації особам, що приймають рішення.

За функціональними можливостями та областями використання можна виділити СППР трьох класів:

01

СППР першого класу

Це системи індивідуального користування, бази знань яких формуються безпосереднім користувачем. В них використовуються багатокритеріальне оцінювання альтернатив. Призначені для використання державними службовцями середнього рангу.

02

СППР другого класу

Це системи індивідуального користування, що адаптуються до досвіду користувача. Призначені для підтримки рішень у ситуаціях, що часто зустрічаються (вибір суб’єкта кредитування, вибір виконавця роботи, призначення на посаду і т.д.) Такі системи також використовують оцінювання альтернатив за декількома критеріями і забезпечують підтримку рішення у наявній ситуації на основі результатів практичного використання результатів, які прийнято у минулому.

03

СППР третього класу

Можуть використовуватись навіть тоді, коли СППР перших двох типів не можна застосувати через відсутність єдиних критеріїв для оцінки кожної альтернативи. Мають найбільші функціональні можливості, призначені для використання в органах державного управління вищого рівня (Адміністрація Президента, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, міністерства, обласні держадміністрації) та великих бізнесових структурах.

Сфери застосування СППР

informatics

Інформатика

business

Бізнес

banking

Банкінг

management

Менеджмент

marketing

Маркетинг

industry

Промисловість

power industry

Енергетика

transportation

Транспорт

hospital

Медицина

Є цікава ідея?
Працюймо разом ↗

Профіль лабораторії

Лабораторія cистем підтримки прийняття рішень спеціалізуєтся на розробці математичного та програмного інструментарію, а також проведенні експертного оцінювання для підтримки прийняття рішень у різних областях людської діяльності.

  • Відбір проектів

  • Кадрові рішення

  • Оборонна сфера

  • ‍Захист довкілля

  • ‍Сталий розвиток

  • ‍Оцінка навчальних закладів

Новини

Оновлення сайту Оновлення сайту Оновлення сайту Оновлення сайту Оновлення сайту Оновлення сайту Оновлення сайту

Ми раді повідомити, що наш веб-сайт було оновлено. Новий дизайн має строгий вигляд з ретро-елементами.

17 квітня 2023
its conference logo

Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та безпека" (ІТБ).

2016–2022
DIGILIENCE 2019

Міжнародна наукова конференція "Цифрова трансформація, кібербезпека та стійкість" (DIGILIENCE 2019), Софія, Болгарія.

2–4 жовтня 2019