Наші наукові інтереси

Наукова діяльність Лабораторії СППР направлена на підвищення якості прийняття рішень на основі експертної інформації в слабко структурованих предметних областях, а також розширення можливостей наявних та нових СППР. Для цього проводяться наукові та науково-технічні дослідження в різних областях.

Лабораторія СППР наслідує та розвиває напрямки та традиції наукової школі доктора технічних наук, професора Віталія Георгійовича Тоценка.

  • Підтримка прийняття рішень

  • Експертне оцінювання

  • Системний аналіз

  • Штучний інтелект

  • Дослідження операцій

  • Дискретний аналіз

  • Бази знань

  • Інженерія знань

  • Інтелектуальні технології

  • Математичне моделювання

Наші публікації

Articles & Books

Циганок В.В. Моделі та методи експертної підтримки прийняття рішень в слабко структурованих складних системах. – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень. –Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України, Київ, 2013.

Циганок В.В. Моделі та методи експертної підтримки прийняття рішень в слабко структурованих складних системах. – автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень. –Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України, Київ, 2013.

Olenko A. Double Entropy Inter-Rater Agreement Indices / Andriy Olenko & Vitaliy Tsyganok // Applied Psychological Measurement. – January 2016. - vol. 40, no. 1, p.37-55.

Zgurovsky M.Z. Group Incomplete Paired Comparisons with Account of Expert Competence / M.Z.Zgurovsky, V.G.Totsenko, V.V.Tsyganok // Mathematical and Computer Modelling. – February 2004. – v.39, №4 -5 .– pp.349-361.

Tsyganok V.V. Investigation of the aggregation effectiveness of expert estimates obtained by the pairwise comparison method / V.V.Tsyganok // Mathematical and Computer Modelling. – August 2010. – v.52, №3-4. – pp.538-544.

Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект / Киев. : Наукова думка, 2002. – 382с

Tsyganok V.V. Providing sufficient strict individual rankings’ consistency level while group decision-making with feedback / V.V.Tsyganok // Journal of Modelling in Management. – 2013. - Vol. 8 Iss: 3, p.339-347.

Tsyganok V. About one approach to AHP/ANP stability measurement / Vitaliy Tsyganok // International Journal Of The Analytic Hierarchy Process. – 2011. – Vol. 3. – Issue 1. – p.46-55. (ISSN 1936-6744.)

Tsyganok V.V. On Sufficiency of the Consistency Level of Group Ordinal Estimates / V.V.Tsyganok, S.V.Kadenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2010. – v.42, issue 8.– p.42-47.

Kadenko S.V. A Method for Improving the Consistency of Individual Expert Rankings during Their Aggregation / S.V.Kadenko, V.V.Tsyganok // Journal of Automation and Information Sciences. – 2012. – v.44, issue 4. – p.23-31.

Tsyganok V.V. Simulation of Expert Judgements for Testing the Methods of Information Processing in Decision-Making Support Systems / V.V.Tsyganok., S.V.Kadenko, O.V.Andriichuk // Journal of Automation and Information Sciences. – 2011. – v.43, issue 12. – p.21-32.

Tsyganok V.V. Significance of Expert Competence Consideration in Group Decision Making using AHP / V.V.Tsyganok, S.V.Kadenko, O.V.Andriichuk // International Journal of Production Research. – 2012. – v.50, issue 17.– P.4785-4792.

Циганок В.В. Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. –Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України, Київ, 2003.

Тоценко В.Г. Методы определения групповых многокритериальных ординальных оценок с учетом компетентности экспертов / В.Г.Тоценко // Проблемы управления и информатики. - 2005. - №5. - С.84-89.

Тоценко В.Г. Метод определения достаточности согласованности индивидуальных ранжирований при принятии групповых решений / В.Г.Тоценко // Проблемы управлнеия и информатики. - 2006. - №4. - С.82-88.

Циганок В.В. Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок. – автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. –Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України, Київ, 2003.

Тоценко В.Г. Об унификации алгоритмов организации экспертиз / В.Г. Тоценко // Проблемы правовой информатизации. – 2006. – № 2. - с.96-101.

Косарев Е.К. Метод повышения внутренней согласованности результатов парных сравнений без обратной связи с экспертом / Е.К.Косарев, В.Г.Тоценко // Реєстрація, зберігання і обробка даних.- 2004.- т.6.- №1.- с.115-124.

Тоценко В.Г. Исследование методов группового экспертного оценивания экспертами, работающими в INTERNET // В.Г.Тоценко, В.В.Цыганок, Н.В.Ивашкевич / Реєстрація,зберігання і обробка даних. – 2004. – т.6, №2. – с.81-87.

Тоценко В.Г. Экспертная система диагностирования по неструктурированным признакам / В.Г.Тоценко, Е.А.Петрова, Л.А.Чернявская // Реєстрація, зберігання і обробка даних.- 2005.- т.7.- №2.- с.94-103.

Тоценко В.Г. Система підтримки прийняття рішень мультикритеріального оцінювання з розширеними можливостями / В.Г.Тоценко, Т.Г.Сігал // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2005.– т.7. – №3. – с.98-107.

Каденко С.В. Удосконалення методу визначення коефіцієнтів відносної вагомості критеріїв на основі ординальних оцінок / С.В.Каденко // Реєстрація, зберігання і обробка даних.- 2008.- т.10,№1.- с.137-148.

Тоценко В.Г. Системы поддержки принятия решений – ваш инструмент для правильного выбора / В.Г.Тоценко // Компьютера. – 1998.– №34.

Циганок В.В. Методика досліджень стійкості рішень, отримуваних цільовим методом / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних . – 2007. – т.9, №4. – с.140-151.

Циганок В.В. Метод обчислення ваг альтернатив на основі результатів парних порівнянь, проведених групою експертів / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних.– 2008.– т.10, №2.– с.121-127.

Циганок В.В. Дослідження феномену реверсу рангів при застосуванні методів парних порівнянь / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2008. – т.10, №3.– с.96-101.

Циганок В.В. Визначення ефективності методів агрегації експертних оцінок при використанні парних порівнянь / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – т.11, №2. – с.83-89.

Каденко С.В. Про один підхід до прийняття кадрових рішень / С.В.Каденко, В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – т.11, №3. – с.66-74.

Циганок В.В. Проблема розподілу ресурсів, як розширення можливостей систем підтримки прийняття рішень / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – т.12. – №2.– с.232-237.

Цыганок В.В. Повышение устойчивости баз знаний систем поддержки принятия решений к погрешностям экспертного оценивания / В.В.Цыганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – т.12. – №4.– с. 90-96.

Totsenko V. G. On One Approach to Decision Making Support for Formation of Complex Target-Oriented Programs in the Presence of Threats and Risks. Part 1. Models of Threats and Risks / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2004 . – vol. 36.

Totsenko V. G. On One Approach to Decision Making Support for Formation of Complex Target-Oriented Programs in the Presence of Threats and Risks. Part 2. Evaluation of Project Efficiency / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2004 . – vol. 36.

Totsenko V.G. Method of Paired Comparisons Using Feedback with Expert / V.G.Totsenko, V.V.Tsyganok // Journal of Automation and Information Sciences. – 1999. – vol. 31. – №9. – pp.86-97

Totsenko V.G. Determination of Relative Competence of Group Members in the Subject under Discussion on Group Decision Making / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2002. – V.34. – No.4.

Totsenko V.G. Estimation of Comparative Efficiency of Projects of Complex Target-Oriented Programmes Using the Simulation Method of Goal Hierarchy / V.G. Totsenko // Engineering Simulationю – 1999. – vol.16. – pp. 361-375

Totsenko V.G. Experimental Research of Methods for Getting Cardinal Expert Estimates of Alternatives. Part 1. Methods without Expert Feedback / V.G.Totsenko, P.T.Kachanov, E.V.Kachanova, A.A.Deev, L.T.Torba // Journal of Automation and Information Sciences. - 2003. - vol. 35.

Totsenko V.G. Experimental Research of Methods for Getting Cardinal Expert Estimates of Alternatives. Part 2. Methods with Expert Feedback / V.G.Totsenko, V.V.Tsiganok, P.T. Kachanov, E.V. Kachanova, A.A.Deev, L.T.Torba // Journal of Automation and Information Sciences. - 2003. - vol. 35.

Totsenko V.G. Generation of Pair Comparisons Algorithms for Simulation of Expert Preferences during Decision Making Support, 1 / V.G. Totsenko // Engineering Simulation. – 2001. – vol.18. – pp.303-316

Totsenko V.G. Generation of Pair Comparisons Algorithms for Simulation of Expert Preferences during Decision Making Support, 2 / V.G. Totsenko // Engineering Simulation . – 2001. – vol.18. – pp. 447- 456

Totsenko V.G. Group Ranking under Feedback with Experts Taking into Account Their Competency / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2006. – vol. 38.

Totsenko V.G. Matching and Aggregation of Experts Estimates Taking into Account Experts' Competence while Group Estimation of Alternatives for Decision Making Support / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2002.– v.34. – No.8

Totsenko V.G. Method of Determination of Group Multicriteria Ordinal Estimates with Account of Expert Competence / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2005. – vol. 37. -N10. - P.19-23.

Totsenko V.G. Method of verifying Sufficiency of Individual Ranking Consistency in Group Decision Making / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2006 . – vol. 38.

Totsenko V.G. On Problem of Reversal of Alternatives Ranks while Multicriteria Estimating / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2006.– vol. 38.

Totsenko V.G. Spectral Method for Determination of Consistency of Expert Estimate Sets / V.G. Totsenko // Engineering Simulation. – 2000 . – vol.17. – pp.715-727

Єгорова О.О. Система підтримки прийняття рішень щодо вибору професії / О.О Єгорова, С.Г.Дурицька, В.Г.Тоценко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2003.– т.5,№4.– с.97–105.

Егорова Е.А. Экспериментальные исследования феномена реверса рангов / Е.А.Егорова, Т.Г.Сигал, В.Г.Тоценко // Электронное моделирование.– 2006.– №6.– с.49-59.

Каденко С.В. Визначення відносної вагомості критеріїв на основі ординальних оцінок / С.В.Каденко // Реєстрація, зберігання і обробка даних.– 2006.– т.8, №2.- с.100-110.

Каденко С.В. Метод повышения согласованности индивидуальных экспертных ранжирований при их агрегации / С.В.Каденко, В.В.Цыганок // Проблемы управления и информатики. – 2012. – №2. – с.31-38.

Качанов П.Т. Индивидуальная мультикритериальная абсолютная кардинальная экспертная оценка / П.Т Качанов, Е.К.Косарев, Т.Г.Сигал // Электронное моделирование. – 2006. – №6. – с.49-59.

Тotsenko V.G. One Approach to the Decision Making Support in R&D Planning. Part 1. The Long-Term Plan Model / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2001. – vol. 33. – No.2. – pp.1-7

Тotsenko V.G. One Approach to the Decision Making Support in R&D Planning. Part 2. The Method of Goal Dynamic Estimating of Alternatives / V.G. Totsenko // Journal of Automation and Information Sciences . – 2001. – vol. 33. – No.4. – pp.82-90

Тоценко В.Г Підтримка прийняття рішень при проведенні великомасштабних конкурсів проектів / В.Г. Тоценко, Л.К. Ларин // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 1999. – Т.1. – № 2.

Тоценко В.Г. Об одном подходе к поддержке принятия решений при планировании исследований и развития. Ч.1 . Модель перспективного плана / В.Г.Тоценко // Проблемы управления и информатики. – 2001.– №1.

Тоценко В.Г. Обобщенная концепция экспертных систем диагностирования / В.Г.Тоценко // Электронное моделирование. – 1995. – №5. – с. 26 – 33

Тоценко В.Г. Генерация алгоритмов парных сравнений для моделирования предпочтений эксперта при поддержке принятия рещений.Ч.2 / В.Г.Тоценко // Электронное моделирование. – 2000. – № 4.

Тоценко В.Г. Генерация алгоритмов парных сравнений для моделирования предпочтений эксперта при поддержке принятия решений. Ч.1 / В.Г.Тоценко // Электронное моделирование. – 2000.– № 3

Тоценко В.Г. Метод парных сравнений с обратной связью с экспертом / В.Г.Тоценко, В.В.Цыганок // Проблемы управления и информатики. – 1999. – № 3.

Тоценко В.Г. Метод підтримки прийняття рішень на основі цільового динамічного оцінювання альтернатив з урахуванням імовірностей їх реалізації / В.Г.Тоценко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2001.– № 4. – с.102-109.

Тоценко В.Г. Методы реализации систем поддержки принятия решений для оценивания персонала по количественным критериям / В.Г.Тоценко, В.В.Цыганок, П.Т.Качанов, А.В.Александров // Электронное моделирование. – 2008. – Т.30. – №6. – с.89-98.

Тоценко В.Г. О декомпозиции задач мультикритериального оценивания альтернатив при поддержке принятия решений / В.Г.Тоценко // Системные исследования и информационные технологии.– 2002. – №1.

Тоценко В.Г. Об одном подходе к поддержке принятия решений при планировании исследований и развития. Ч. 2. Метод целевого динамического оценивания альтернатив / В.Г.Тоценко // Проблемы управления и информатики. – 2001. – № 2. – с. 127-139.

Тоценко В.Г. Определение относительной компетенции членов группы в обсуждаемом вопросе при принятии групповых решений / В.Г.Тоценко // Проблемы управления и информатики. – 2002.

Тоценко В.Г. Оценка сравнительной эффективности проектов комплексных целевых программ методом моделирования иерархий целей / В.Г. Тоценко // Электронное моделирование . – 1998. – .№3. – с.70-80.

Тоценко В.Г. Побудова баз знань систем підтримки прийняття рішень групами розподілених експертів // В.Г.Тоценко, В.В.Циганок, А.А.Деєв, І.Д.Олійник / Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2002. – т.4, №4. – с.120-128.

Тоценко В.Г. Підтримка прийняття рішень, що повторюються, з урахуванням досвіду / В.Г.Тоценко // Реєстрація, зберігання і обробка даних . – 1999. – № 1.

Тоценко В.Г. Підтримка прийняття рішень щодо вибору методу експертного оцінювання / В.Г.Тоценко, В.В.Цыганок, П.Т.Качанов // Системные исследования и информационные технологии. – 2002. – № 4. – с. 52-61.

Тоценко В.Г. Система підтримки кадрових рішень / В.Г.Тоценко, А.О.Деєв, А.М.Кудін // Реєстрація зберігання і обробка даних. – 2000. – т. 2. – № 4.– с.105–111.

Тоценко В.Г. Согласование и агрегация оценок с учетом компетентности экспертов при групповом оценивании альтернатив для поддержки принятия рещений / В.Г.Тоценко // Проблемы управления и информатики. – 2002.

Тоценко В.Г. Спектральный метод определения согласованности множества экспертных оценок / В.Г.Тоценко // Электронное моделирование.– 1999.– №5.– с.582-593.

Тоценко В.Г. Статья об учете вероятности реализации альтернатив / В.Г.Тоценко // Реєстрація, зберігання та обробка даних. – 2001.– № 4.

Тоценко В.Г. Технология использования системы поддержки принятия решений «Солон-1» при планировании комплексных целевых программ / В.Г.Тоценко, Б.П.Будзан, Л.К.Ларин, В.Н.Цыцарев, В.Н.Снежко // Управляющие машины и системы. – 2000.- № 4.– с.70-78.

Циганок В.В. Агрегація групових експертних оцінок, що отримані у різних шкалах / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2011. – т.13. – №4.– с.74-83.

Циганок В.В. Вибір шкали оцінювання експертом у процесі виконання ним парних порівнянь в системах підтримки прийняття рішень / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2011. – т.13. – №3.– с.92-105.

Циганок В.В. Концепція створення систем підтримки прийняття рішень, що адаптивні до рівня компетентності експертів / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2011. – т.13. – №2.– с.106-114.

Циганок В.В. Врахування компетентності експертів при визначенні групового ранжирування / В.В.Циганок,  О.В.Андрійчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2011.– т.13. – №1. – с.94-105.

Циганок В.В. Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання / В.В.Циганок, П.Т.Качанов, С.В.Каденко, О.В.Андрійчук, Г.А.Гоменюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – т.14. – №1.– с.91-100.

Циганок В.В. Елементи комбінаторного підходу при визначенні спектрального коефіцієнта узгодженості експертних парних порівнянь / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – т.14. – №2.– с.98-105.

Цыганок В.В. Имитационное моделирование экспертных оценок для тестирования методов обработки информации в системах поддержки принятия решений / В.В.Цыганок, С.В.Каденко, О.В.Андрейчук // Проблемы управления и информатики. – 2011. – №6. – с.84-94.

Цыганок В.В. Об одном подходе к принятию решений в конфликтных ситуациях / В.В.Цыганок, Е.А.Егорова // Электронное моделирование. – 2009. – Т.31, №1. – С.67-78.

Цыганок, В.В. О достаточности степени согласованности групповых ординальных оценок. / В.В.Цыганок, С.В.Каденко // Проблемы управления и информатики. – 2010. – №4. – С.107-112.

Conference Papers

Vitaliy Tsyganok and Oleh Andriichuk Aggregating Pair-Wise Comparisons Given in Scales of Different Detail Degree // Proceedings of International Symposium on the Analytic Hierarchy Process / June 29 - July 2, 2014 / Washington, DC, USA (ISAHP-2014).

Sergey Kadenko Consistency Improvement in Combinatory Spanning Tree Enumeration Method // Proceedings of International Symposium on the Analytic Hierarchy Process / June 29 - July 2, 2014 / Washington, DC, USA (ISAHP-2014).

Цыганок В.В. Комбинаторный алгоритм парных сравнений с обратной связью с экспертом / Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. // Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю / НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – 2006. – с.166-169

Циганок В.В. Про один метод обчислення ваг альтернатив на основі результатів парних порівнянь, проведених групою експертів. Збірник матеріалів конференції / НАН України, Інститут проблем реєстрації інформації. – 2008. – с.84.

Циганок В.В. Оцінка стійкості рішень, отримуваних цільовим методом / Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. // Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю / НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – 2008. – с.27-31.

Цыганок В.В. Определение эффективности методов агрегации экспертных оценок при использовании парных сравнений / Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. // Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю / НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – 2009. – с.47-50.

Tsyganok, Vitaliy AHP/ANP stability measurement and its applications: Proceedings of the 10th International Symposium on the Analytic Hierarchy/Network Process. Multi-criteria Decision Making. Pittsburgh, PA, USA. 29/07 – 1/08/2009 / Vitaliy Tsyganok; // ISSN 1556-8296.

Totsenko V.G. The Agreement Degree of Estimations Set with Regard for Experts' Competence: Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP-1996)/ / July 12 - 15, 1996 / Vancouver, Canada. - pp.229-240.

Березін Б.О., Качанов П.Т., Циганок В.В., Андрійчук О.В. Підтримка прийняття рішень при побудові систем довготермінового зберігання інформації / Матеріали міжнародного форуму „Проблеми розвитку інформаційного суспільства”, Львів, 7-9 жовтня 2009р. / К. УкрІНТЕІ, 2009. – с.145-153.

Циганок В.В. Рішення задач розподілу ресурсів за допомогою СППР. Збірник матеріалів наукової конференції / НАН України, Інститут проблем реєстрації інформації. – 2010. – с.64-66.

Циганок В.В. Про одну стратегію організації зворотного зв’язку з експертами при груповому ординальному оцінюванні / Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика // Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ: НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – 2010. – с.26-29.

Tsyganok, Vitaliy A method for providing sufficient strict individual rankings’ consistency level while group decision-making with feedback / OR-52 Keynotes and Extended Abstracts, Operational Research Society Ltd., Royal Holloway University of London, UK 7-9/9/2010 // ISBN 0 903440 47 4, pp. 142-147. (Presentation & Extended Abstract)

Kadenko, Sergey & Tsyganok, Vitaliy Decision-making Support System for Multi-criteria Personnel Evaluation / Special Session on Decision Making for Sustainability: Summer School 2010, Italy 4 pages.

Циганок В.В. Моделювання суджень експертів при розробці та аналізі роботи СППР. Збірник матеріалів наукової конференції / НАН України, Інститут проблем реєстрації інформації. – 2011. – с.54-54.

Циганок В.В. Ключові аспекти створення СППР, адаптивних до рівня компетентності експертів / Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика // Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ: НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – 2011. – с.42-45.

Tsyganok V.V., Kadenko S.V., Andriychuk O.V. Significance of Expert Competence Consideration while Group Decision Making using AHP. / Proceedings of the 11th International Symposium on the Analytic Hierarchy/Network Process. Sorrento, Naples, Italy. June 15 – 18, 2011 / ISSN 1556-8296 // ISBN 978-88-906147-0-5.

Kadenko S. Deriving Criterion Weights from Expert Judgements: Simple and Fuzzy Rankings vs Saaty’s Rrefernce Scale. / Proceedings of the 11th International Symposium on the Analytic Hierarchy/Network Process. Sorrento, Naples, Italy. June 15 – 18, 2011

Tsyganok Vitaliy, Kadenko Sergey “SOLON” DSS Family and their Implementation for Project Selection in Weakly Structured Domains / Proceedings of the 11th International Symposium on the Analytic Hierarchy/Network Process. Sorrento, Naples, Italy. June 15 – 18, 2011 / ISSN 1556-8296

Панкратова Н.Д., Циганок В.В. До розробки технології підтримки прийняття рішень на рівні великих підприємств і регіонів / Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика // Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ: НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – 2012. – с.9-12.

Андрійчук О.В., Каденко С.В., Циганок В.В. Застосування системи підтримки прийняття рішень для вибору конфігурації системи електронного документообігу / Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика // Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ: НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – 2012. – с.22-26.

Authors' Certificates

Тоценко В.Г., Циганок В.В., Олійник О.С., Качанов П.Т., Комп'ютерна програма "Система підтримки прийняття рішень СОЛОН-2" (СППР СОЛОН-2) / Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір №4137 // Міністерство освіти і науки України державний департамент інтелектуальної власності / зареєстровано 17.04.2001.

Тоценко В.Г., Качанов П.Т., Циганок В.В. Комп'ютерна програма "Система підтримки прийняття рішень СОЛОН-3" (СППР СОЛОН-3) / Свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір №8669 // Міністерство освіти і науки України державний департамент інтелектуальної власності / зареєстровано 31.10.2003.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №23927 Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 11/03/2008 / Тоценко В.Г., Циганок В.В., Качанов П.Т., Александров О.В. // Комп’ютерна програма „Система оцінки персоналу за кількісними критеріями «Нагляд»” (СОП «Нагляд»).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №44521 Державної служби інтелектуальної власності України від 03/07/2012 / Циганок В.В., Андрійчук О.В., Качанов П.Т., Каденко С.В. // Комп’ютерна програма „Комплекс програмних засобів для експертного оцінювання шляхом парних порівнянь «Рівень»” (КПЗЕО «Рівень»).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45894 Державної служби інтелектуальної власності України від 03/10/2012 / Циганок В.В., Качанов П.Т., Андрійчук О.В., Каденко С.В. // Комп’ютерна програма „Система розподіленого збору та обробки експертної інформації для систем підтримки прийняття рішень «Консенсус»” (СРЗОЕІ «Консенсус»).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75023 від 27/11/2017 / Циганок В.В., Роїк П.Д., Андрійчук О.В., Каденко С.В. // Комп’ютерна програма „Система розподіленого збору та обробки експертної інформації для систем підтримки прийняття рішень «Консенсус-2»” (СРЗОЕІ «Консенсус-2»).

Scientific Research Reports

Розробка наукових засад створення систем підтримки рішень ординального типу (шифр “РАНГИ”) [Текст] : звіт про НДР (заключн.) / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; наук. кер. Циганок В. В. ; викон.: Качанов П. Т. [та ін.]. – К., 2011. – 124 с. – Бібліогр.: с. 119–124. – № 0109U002106. – Інв. № 236.

Теоретико-методологічні засади створення корпоративних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем підвищеної живучості (шифр “KORPYS-2007”) Частина III: Розвиток аналітичної складової КІАС. Розробка методів аналізу і підвищення стійкості СППР КІАС до помилок експертів [Текст]: звіт про НДР (заключн.) / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; наук. кер. Додонов О.Г. ; викон.: Циганок В.В. [та ін.]. – К., 2011. – 308-377 с. – Бібліогр.: с. 371-377. – №0107U002354. – Інв. № 240.