Наші розробки

people standing

Технологія вибору кандидата на посаду

Технологія призначена для проведення конкурсу (відбору кандидата) на заміщення вакантної посади. Оцінювання кандидатів проводиться за кількісними та якісними критеріями, сформульованими відповідно до вимог роботодавця (особи, що приймає рішення).

arrow growing up

Нова технологія інтелектуальної реклами

Існуючі методи і засоби реклами надають покупцю інформацію про переваги товару шляхом нав'язування покупцю думки рекламодавця. Але майже завжди є покупці, у яких критерії вибору товару відмінні від тих, що закладені в рекламному повідомленні. Крім того, є і внутрішній опір нав'язуванню чужої думки. Ці недоліки усунено в технології інтелектуальної реклами.

consensus-2

Система "Консенсус-2" для розподіленого збору експертної інформації

Система "Консенсус-2" призначена для проведення експертиз розподіленими групами експертів з подальшим використанням зібраної та обробленої інформації в системах підтримки прийняття рішень (СППР). Система реалізує технологію побудови проблемно-орієнтованих баз знань цільового типу для слабко структурованих предметних областей.

Solon-3

Система підтримки прийняття рішень "Солон-3"

Система підтримки прийняття рішень “Солон-3” призначена для підтримки рішень при плануванні великих комплексних довготермінових цільових програм, зокрема для побудови стратегічних планів у різних сферах діяльності. Система дає можливість оцінювати та обирати різні політичні, соціальні, економічні та інші заходи (варіанти рішень) в залежності від їхнього впливу на досягнення головної та проміжних цілей програми. Система також дозволяє оптимально розподіляти наявні ресурси та планувати проведення заходів. У ході оцінювання враховуються численні складні взаємозв’язки факторів, що впливають на досягнення цілі програми.

Solon-2

Система підтримки прийняття рішень "Солон-2"

Система підтримки прийняття рішень “Солон-2” призначена для підтримки рішень при плануванні великих комплексних цільових програм для обгрунтування рішень відносно проміжних цілей програми, включення у програму різних політичних, соціальних або економічних заходів (“проектів”) та розподілу між ними ресурсів на основі оцінки їх впливу на досягнення головної цілі програми.

Solon-mc

Система підтримки прийняття рішень "Солон-МК"

Система підтримки прийняття рішень "Солон-МК" призначена для підтримки рішень у ситуаціях, коли із заданої множини альтернатив треба відібрати деяку частину альтернатив, які  на думку особи, що приймає рішення (ОПР), та результатами експертного оцінювання є кращими, ніж інші. Альтернативи оцінюються за декількома якісними та кількісними критеріями.

question mark

Система підтримки прийняття рішень "Солон-Досвід"

Система підтримки прийняття рішень "Солон-Досвід" призначена для підтримки рішень у ситуаціях, коли із заданої множини альтернатив треба відібрати деяку частину альтернатив, які з урахуванням досвіду прийняття аналогічних рішень є кращими, ніж інші. Альтернативи оцінюються за декількома якісними та кількісними критеріями.