Технологія підтримки прийняття рішень щодо вибору кандидата на заміщення посади

Технологія призначена для проведення конкурсу (відбору кандидата) на заміщення вакантної посади. Оцінювання кандидатів проводиться за кількісними та якісними критеріями, сформульованими відповідно до вимог роботодавця (особи, що приймає рішення).

Технологія дозволяє побудувати рейтинг кандидатів з урахуванням їх відповідності вимогам щодо вакантної посади.
Отриманий рейтинг допомагає роботодавцеві при прийнятті остаточного рішення.
Технологія реалізована на прикладі системи підтримки проведення виборів відділення академії наук.

Технологія підтримки прийняття рішень щодо вибору кандидата на заміщення вакантної посади включає в себе наступні етапи:

• формування експертної групи для побудови системи критеріїв оцінювання кандидатів на вакантну посаду;
• побудова експертною групою ієрархії (системи) критеріїв для оцінювання: як кількісних, так і якісних;
• у ході побудови ієрархії оцінюється відносна важливість кожного з критеріїв;
• за кількісними (об’єктивними) критеріями формується анкета для кандидатів;
• порівняння кандидатів за якісними критеріями виконує сформована експертна група за результатами попередньої співбесіди з кандидатами;
• на основі створеної ієрархії критеріїв, інформації з анкет та експертних оцінок за якісними критеріями обчислюються ступені відповідності кандидатів вимогам вакантної посади та будується рейтинг.