Система підтримки прийняття рішень "Солон-3"

Система підтримки прийняття рішень “Солон-3” призначена для підтримки рішень при плануванні великих комплексних довготермінових цільових програм, зокрема для побудови стратегічних планів у різних сферах діяльності. Система дає можливість оцінювати та обирати різні політичні, соціальні, економічні та інші заходи (варіанти рішень) в залежності від їхнього впливу на досягнення головної та проміжних цілей програми. Система також дозволяє оптимально розподіляти наявні ресурси та планувати проведення заходів. У ході оцінювання враховуються численні складні взаємозв’язки факторів, що впливають на досягнення цілі програми.

СППР “Солон-3” є системою колективного користування, база знань якої формуються багатьма експертами-фахівцями вищої кваліфікації у різних галузях знань.


Система підтримки прийняття рішень “Солон-3” при формуванні комплексних цільових програм (КЦП) — у СППР “Солон-3” використовується оригінальний метод, який базується на декомпозиції головної цілі програми, побудові бази знань (ієрархії цілей) та динамічному цільовому оцінюванні альтернатив.

СППР “Солон-3” є інструментом для надання допомоги особі, що приймає рішення (ОПР), у вирішенні таких задач:

• кількісний аналіз впливу зовнішніх чинників ( прийняття тих чи інших законів, директив уряду, змін стану на світових ринках, тощо) на вибрані ОПР головну чи проміжні цілі КЦП;

• визначення перспективних напрямів виконання комплексної цільової програми;

• визначення показників відносної ефективності варіантів рішень, щодо конкретних дій (проектів), спрямованих на виконання КЦП;

СППР “Солон-3” використовується для вирішення не однієї, а цілої низки проблем, що виникають при стратегічному плануванні розвитку регіону, (галузі промисловості, корпорації) і повсякденній діяльності по управлінню цим об’єктом. СППР цього типу має бути основним елементом аналітичного центру, що діє при першій особі і вирішує задачі згаданих типів за її дорученням.

Система “Солон-3” забезпечує:

• можливість реалізації у КЦП стратегічних задумів керівника;

• інтеграції знань багатьох фахівців, що забезпечує прийняття рішень на професійному рівні;

• кількісного порівняння різних варіантів КЦП;

• оперативного аналізу типу “а що, якщо?”;

• кількісного аналізу соціально-економічних програм;

• урахування сотень чинників і їх прямих та зворотних зв’язків, що не під силу жодній людині, або колективу при “ручній” технології підтримки рішень;

• конфіденційного використання керівником КЦП колективно побудованої бази знань СППР для обгрунтування унікальних рішень у повсякденній діяльності.