Система підтримки прийняття рішень "Солон-Досвід"

Система підтримки прийняття рішень "Солон-Досвід" призначена для підтримки рішень у ситуаціях, коли із заданої множини альтернатив треба відібрати деяку частину альтернатив, які з урахуванням досвіду прийняття аналогічних рішень є кращими, ніж інші. Альтернативи оцінюються за декількома якісними та кількісними критеріями.

Технологія є універсальною, не залежить від природи альтернатив, які порівнюються, і гнучкою, бо дає змогу ОПР використати будь-які критерії оцінки альтернатив.

Галузі застосування СППР “Солон-Досвід”: державні установи та підприємства різних форм власності для відбору проектів при проведенні конкурсів, кандидатів на заміщення посади, обладнання, програмного забезпечення, виконавців робіт, тощо при наявності досвіду прийняття та використання аналогічних рішень.


Відбір альтернатив у СППР "Солон-Досвід" здійснюється у декілька етапів:

На першому етапі особа, що приймає рішення (ОПР), відбирає критерії, за якими, на думку ОПР, мають оцінюватись альтернативи. При цьому ОПР може або вибирати критерії з тих, що пропонуються системою, або сама формулювати ці критерії.

На другому етапі ОПР вводить у систему характеристики аналогічних рішень, прийнятих у минулому, і порівнює їх за глобальним критерієм успішності. Далі ОПР порівнює ці ж рішення за частковими критеріями, відібраними для порівняльної оцінки альтернатив. Система пропонує вибрати найбільш зручний для цього метод з кількох, які відрізняються точністю, трудомісткістю, типом питань та способом вводу інформації. У перебігу діалогу з ОПР система виявляє наявність протиріч у оцінках ступенів переваг минулих рішень та допомагає ОПР ліквідувати ці протиріччя. На основі цієї інформації СППР обраховує коефіцієнти вагомості критеріїв, які відбивають оцінки минулих рішень за глобальним та частковими критеріями, тобто досвід використання ОПР минулих рішень.

Після виконаної таким чином настройки системи ОПР пропонується оцінити кожну з нових альтернатив за вибраною множиною критеріїв.

Сутність наступного етапу полягає у обчисленні значень функції рейтингу нових альтернатив з урахуванням вагомості критеріїв та узгоджених оцінок альтернатив за цими критеріями.

На останньому етапі система ранжує альтернативи за їх значеннями функції рейтингу та відображає результати у зручному для користувача вигляді.