Нова технологія інтелектуальної реклами

Існуючі методи і засоби реклами надають покупцю інформацію про переваги товару шляхом нав'язування покупцю думки рекламодавця. Успіх реклами в цьому випадку визначається тим, наскільки повно рекламодавець врахував дійсні потреби покупця. Оскільки традиційна реклама є засіб масової інформації, то практично завжди є покупці, у яких критерії вибору товару відмінні від тих, що закладені в рекламному повідомленні. Крім того, є і внутрішній опір нав'язуванню чужої думки. Покупець купить товар, якщо він буде задовольняти його особистим критеріям відбору товарів, що склалися на основі його досвіду застосування товарів аналогічного призначення. При цьому в нього складається враження, ніби він самостійно оцінив і вибрав товар за його особистими критеріями а, не за нав'язаними кимось. А це є одним з аспектів самоствердження, до акого прагне кожна людина.

Клієнту надається можливість ввести інформацію про свій досвід використання товарів аналогічного призначення і про особисті критерії оцінки товару, за якими оцінюються як нові товари, що пропонуються покупцю, так і товари аналогічного призначення, що раніше їм використовувалися.

При відсутності досвіду програма дозволяє простим шляхом визначити значимість для покупця тих чи інших особистих критеріїв оцінювання товару.

В результаті роботи система визначає та виводить рейтинги товарів, які найбільшою мірою відповідають особистим уявленням покупця про "найкращий" товар, що склалися в нього на основі досвіду застосування товарів аналогічного призначення.

Простий та зручний клієнтський інтерфейс розрахований на некваліфікованого користувача ЕОМ. Система легко адаптується для реклами будь-якого товару. Найбільш придатні об'єкти такої реклами - дорогі товари тривалого застосування (автомобілі, нерухомість, складна побутова електроніка і т.п.).