Система "Консенсус-2" для розподіленого збору експертної інформації

Система „Консенсус-2” призначена для проведення експертиз розподіленими групами експертів з подальшим використанням зібраної та обробленої інформації в системах підтримки прийняття рішень (СППР). Система реалізує технологію побудови проблемно-орієнтованих баз знань цільового типу для слабко структурованих предметних областей.

За допомогою системи проводиться розподілена побудова бази знань (БЗ) сіткового типу для подальшого використання її в СППР з метою вироблення рекомендацій для осіб, що приймають рішення (ОПР).