Захист дисертації на здобуття ступеня кандидата технічних наук

Захист дисертації «Метод визначення змістової подібності об’єктів баз знань експертних систем підтримки прийняття рішень» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Андрійчуком О.В. відбувся 01 березня 2016 року в НТУУ “КПІ” МОН України. Спеціальність 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Дисертаційна робота присвячена розробці методу визначення змістової подібності об’єктів баз знань експертних систем підтримки прийняття рішень, який завдяки підвищенню адекватності моделей слабко структурованих предметних областей дозволяє поліпшити якість рекомендацій для осіб, що приймають рішення. У роботі запропоновано метод, який, на відміну від існуючих, не потребує наявності навчальної вибірки формулювань об’єктів та базується на використанні експертної інформації.

Для перевірки достовірності розробленого методу запропоновано імітаційну модель експертних оцінок та на її основі створено моделюючий комплекс, що забезпечує можливість тестувати методи експертної підтримки прийняття рішень без проведення високовартісних експертиз із залученням реальних експертів.

Для експертного оцінювання, в рамках методу визначення змістової  подібності, розроблено та протестовано новий програмний інструментарій, який, на відміну від існуючих, дозволяє експерту при кожному порівнянні використовувати різні шкали та поступово уточнювати свої оцінки, що дозволяє уникнути спотворень при отриманні експертної інформації.

Oleh Andriichuk dissertation defenceOleh Andriichuk dissertation defence