Захист дисертації на здобуття ступеня доктора технічних наук

Захист дисертації «Моделі та методи експертної підтримки прийняття рішень в слабко структурованих складних системах» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Циганком В.В. відбувся 19 листопада 2013 року в НТУУ “КПІ” МОН України. Спеціальність 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Дисертацію присвячено розробці теоретичних та технологічних засад експертної підтримки прийняття рішень та створенню відповідного інструментарію для застосування у слабко структурованих предметних областях (складних системах). Такі системи характеризуються недостатністю об’єктивної інформації для прийняття рішень, коли єдиним джерелом інформації є експерти – компетентні спеціалісти, наділені знаннями, досвідом, інтуїцією. На основі запропонованих моделей та методів розроблено інструментарій, який дозволяє підвищити достовірність рекомендацій для осіб, що приймають рішення, за рахунок поліпшення відповідності моделей предметних областей власним уявленням експертів, залучених до побудови цих моделей. Поліпшення відповідності забезпечується шляхом надання експертам можливості використовувати для кожного окремого парного порівняння шкалу, яка найкращим чином відповідає рівню їхньої інформованості (компетентності) у питанні, що розглядається. Розроблено ефективні методи отримання, обробки, узагальнення інформації при проведенні таких експертиз, та показник якості прийняття рішень, який ґрунтується на стійкості одержаних оцінок.

Tsyganok dissertationTsyganok dissertation